Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 762 961 More Arrow 786 844 Less Arrow 536 178
Resultat efter finansnetto 0 Less Arrow -126 837 More Arrow 1 007
Balansomslutning 659 498 Less Arrow 649 132 Less Arrow 427 161
Omsättningstillgångar 617 280 More Arrow 625 499 Less Arrow 413 669
Kortfristiga skulder 467 971 More Arrow 498 460 Less Arrow 235 015
Justerat eget kapital 150 853 Less Arrow 145 856 More Arrow 192 145
- aktiekapital 159 234 Less Arrow 151 635 Less Arrow 58 318
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 22,9% Less Arrow 22,5% More Arrow 45,0%
Omsättning per anställd 2 180 More Arrow 2 248 Less Arrow 1 532
Resultat i procent av omsättning 0% Less Arrow -16,1% More Arrow 0,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 131,9% Less Arrow 125,5% More Arrow 176,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0% Less Arrow -87,0% More Arrow 0,5%
Förändring omsättning -35 769 More Arrow 229 191 Less Arrow -6 628
Förändring omsättning % -4% More Arrow 41% Less Arrow -1%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.