Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Coor Service Management Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 9 591 000 More Arrow 10 313 000
Finansiella kostnader 67 000 More Arrow 74 000
Resultat efter finansnetto 252 000 Less Arrow 228 000
Balansomslutning 6 064 000 More Arrow 6 864 000
Omsättningstillgångar 1 796 000 More Arrow 2 245 000
Kortfristiga skulder 2 434 000 More Arrow 2 682 000
Justerat eget kapital 2 079 000 Less Arrow 1 980 000
- aktiekapital 383 000 Equal arrow 383 000
Antal anställda (medeltal) 9 281 Less Arrow 5 377 More Arrow 8 994

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 34,3% Less Arrow 28,8%
Omsättning per anställd 1 784 Less Arrow 1 147
Resultat i procent av omsättning 2,6% Less Arrow 2,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,3% Less Arrow 4,4%
Balanslikviditet 73,8% More Arrow 83,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,1% Less Arrow 11,5%
Förändring omsättning -722 000 More Arrow 824 000
Förändring omsättning % 5% Less Arrow -7% More Arrow 9%
Förändring ant. anställda 3 904 Less Arrow -3 617 More Arrow 305
Förändring ant. anställda % 73% Less Arrow -40% More Arrow 4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.