Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Coor Service Management Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 9 489 000 Less Arrow 7 722 000 Less Arrow 7 631 000
Finansiella kostnader 67 000 Less Arrow 45 000 More Arrow 82 000
Resultat efter finansnetto 157 000 More Arrow 244 000 Less Arrow 167 000
Balansomslutning 6 474 000 Less Arrow 6 136 000 More Arrow 6 226 000
Omsättningstillgångar 2 266 000 More Arrow 2 280 000 Less Arrow 2 102 000
Kortfristiga skulder 2 501 000 Less Arrow 2 228 000 Less Arrow 2 032 000
Justerat eget kapital 2 164 000 More Arrow 2 464 000 More Arrow 2 734 000
- aktiekapital 383 000 Equal arrow 383 000 Equal arrow 383 000
Antal anställda (medeltal) 8 689 Less Arrow 6 411 Less Arrow 6 263

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 33,4% More Arrow 40,2% More Arrow 43,9%
Omsättning per anställd 1 092 More Arrow 1 204 More Arrow 1 218
Resultat i procent av omsättning 1,7% More Arrow 3,2% Less Arrow 2,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,5% More Arrow 4,7% Less Arrow 4,0%
Balanslikviditet 90,6% More Arrow 102,3% More Arrow 103,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 7,3% More Arrow 9,9% Less Arrow 6,1%
Förändring omsättning 1 767 000 Less Arrow 91 000 More Arrow 149 000
Förändring omsättning % 23% Less Arrow 1% More Arrow 2%
Förändring ant. anställda 2 278 Less Arrow 148 Less Arrow 68
Förändring ant. anställda % 36% Less Arrow 2% Less Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.