Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Cool Company Skandinavien AB

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 42 788 Less Arrow 35 730 More Arrow 41 268
Finansiella kostnader 154 Less Arrow 140 Less Arrow 26
Resultat efter finansnetto -1 103 Less Arrow -4 301 More Arrow -4 119
EBITDA -555 Less Arrow -3 857 More Arrow -3 685
Balansomslutning 14 474 Less Arrow 11 976 Less Arrow 8 831
Omsättningstillgångar 10 461 Less Arrow 8 856 Less Arrow 7 238
Kortfristiga skulder 9 762 More Arrow 10 125 Less Arrow 8 051
Justerat eget kapital 4 184 Less Arrow -1 652 More Arrow -909
- aktiekapital 30 More Arrow 31 Less Arrow 19
Antal anställda (medeltal) 542 Less Arrow 503 More Arrow 619

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 28,9% Less Arrow -13,8% More Arrow -10,3%
Omsättning per anställd 79 Less Arrow 71 Less Arrow 67
Resultat i procent av omsättning -2,6% Less Arrow -12,0% More Arrow -10,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -6,6% Less Arrow -34,7% Less Arrow -46,3%
Balanslikviditet 107,2% Less Arrow 87,5% More Arrow 89,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -26,4% More Arrow 260,4% More Arrow 453,1%
Förändring omsättning 7 601 Less Arrow -3 829 More Arrow 23 501
Förändring omsättning % 22% Less Arrow -10% More Arrow 132%
Förändring ant. anställda 39 Less Arrow -116 More Arrow 345
Förändring ant. anställda % 8% Less Arrow -19% More Arrow 126%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.