Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Constructa AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 1 051 527 Less Arrow 860 329 Less Arrow 776 672
Finansiella kostnader 4 844 Less Arrow 1 736 Less Arrow 1 539
Resultat efter finansnetto -33 309 More Arrow 56 514 Less Arrow 30 692
Balansomslutning 400 541 More Arrow 572 813 Less Arrow 410 972
Omsättningstillgångar 299 959 More Arrow 476 766 Less Arrow 379 290
Kortfristiga skulder 276 061 More Arrow 391 837 Less Arrow 301 254
Justerat eget kapital 104 853 More Arrow 152 647 Less Arrow 84 186
- aktiekapital 1 207 Less Arrow 1 082 More Arrow 1 112
Antal anställda (medeltal) 161 More Arrow 174 Less Arrow 162
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 26,2% More Arrow 26,6% Less Arrow 20,5%
Omsättning per anställd 6 531 Less Arrow 4 944 Less Arrow 4 794
Resultat i procent av omsättning -3,2% More Arrow 6,6% Less Arrow 4,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -7,1% More Arrow 10,2% Less Arrow 7,8%
Balanslikviditet 108,7% More Arrow 121,7% More Arrow 125,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -31,8% More Arrow 37,0% Less Arrow 36,5%
Förändring omsättning 163 143 Less Arrow 104 619 Less Arrow -384 125
Förändring omsättning % 18% Less Arrow 14% Less Arrow -33%
Förändring ant. anställda -13 More Arrow 12 Less Arrow 10
Förändring ant. anställda % -7% More Arrow 7% Equal arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.