Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Consid Förvaltning AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 2 178 661 Less Arrow 1 536 645 Less Arrow 1 222 675
Finansiella kostnader 469 Less Arrow 67 Less Arrow 65
Resultat efter finansnetto 243 644 Less Arrow 174 539 Less Arrow 128 560
EBITDA 254 310 Less Arrow 184 907 Less Arrow 138 899
Balansomslutning 828 640 Less Arrow 639 657 Less Arrow 532 507
Omsättningstillgångar 792 572 Less Arrow 597 058 Less Arrow 481 716
Kortfristiga skulder 429 808 Less Arrow 316 693 Less Arrow 222 946
Justerat eget kapital 328 600 Less Arrow 268 613 Less Arrow 256 002
- aktiekapital 100 Equal arrow 100 Equal arrow 100
Antal anställda (medeltal) 1 335 Less Arrow 1 111 Less Arrow 954

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 39,7% More Arrow 42,0% More Arrow 48,1%
Omsättning per anställd 1 632 Less Arrow 1 383 Less Arrow 1 282
Resultat i procent av omsättning 11,2% More Arrow 11,4% Less Arrow 10,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 29,5% Less Arrow 27,3% Less Arrow 24,2%
Balanslikviditet 184,4% More Arrow 188,5% More Arrow 216,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 74,1% Less Arrow 65,0% Less Arrow 50,2%
Förändring omsättning 642 016 Less Arrow 313 970 Less Arrow 202 512
Förändring omsättning % 42% Less Arrow 26% Less Arrow 20%
Förändring ant. anställda 224 Less Arrow 157 Less Arrow 55
Förändring ant. anställda % 20% Less Arrow 16% Less Arrow 6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.