Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Cirio Advokatbyrå AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 266 191 Less Arrow 235 195 More Arrow 237 009
Finansiella kostnader 2 226 Less Arrow 1 366 More Arrow 1 728
Resultat efter finansnetto 73 313 More Arrow 85 324 More Arrow 90 237
EBITDA 75 501 More Arrow 86 690 More Arrow 91 965
Balansomslutning 311 907 More Arrow 327 289 Less Arrow 194 352
Omsättningstillgångar 310 501 More Arrow 325 840 Less Arrow 45 877
Kortfristiga skulder 248 268 More Arrow 257 238 Less Arrow 110 269
Justerat eget kapital 56 957 More Arrow 65 461 More Arrow 69 585
- aktiekapital 125 Less Arrow 124 Equal arrow 124
Antal anställda (medeltal) 112 More Arrow 155 More Arrow 160

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 18,3% More Arrow 20,0% More Arrow 35,8%
Omsättning per anställd 2 377 Less Arrow 1 517 Less Arrow 1 481
Resultat i procent av omsättning 27,5% More Arrow 36,3% More Arrow 38,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 24,2% More Arrow 26,5% More Arrow 47,3%
Balanslikviditet 125,1% More Arrow 126,7% Less Arrow 41,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 128,7% More Arrow 130,3% Less Arrow 129,7%
Förändring omsättning 30 996 Less Arrow -1 814 More Arrow 49 187
Förändring omsättning % 13% Less Arrow -1% More Arrow 26%
Förändring ant. anställda -43 More Arrow -5 More Arrow 13
Förändring ant. anställda % -28% More Arrow -3% More Arrow 9%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.