Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Cellmark Investment AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 28 361 947 Less Arrow 24 383 090 Less Arrow 22 867 906
Finansiella kostnader 175 605 Less Arrow 133 803 Less Arrow 91 893
Resultat efter finansnetto 120 461 More Arrow 122 015 Less Arrow 8 658
EBITDA 284 201 Less Arrow 278 596 Less Arrow 137 178
Balansomslutning 8 311 905 Less Arrow 6 918 259 More Arrow 7 144 341
Omsättningstillgångar 7 735 451 Less Arrow 6 387 255 More Arrow 6 654 731
Kortfristiga skulder 7 077 044 Less Arrow 5 879 366 More Arrow 6 049 878
Justerat eget kapital 1 054 577 Less Arrow 853 570 Less Arrow 791 004
- aktiekapital 121 498 Less Arrow 107 198 Equal arrow 107 198
Antal anställda (medeltal) 755 More Arrow 757 Less Arrow 707

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 12,7% Less Arrow 12,3% Less Arrow 11,1%
Omsättning per anställd 37 565 Less Arrow 32 210 More Arrow 32 345
Resultat i procent av omsättning 0,4% More Arrow 0,5% Less Arrow 0,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 3,6% More Arrow 3,7% Less Arrow 1,4%
Balanslikviditet 109,3% Less Arrow 108,6% More Arrow 110,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,4% More Arrow 14,3% Less Arrow 1,1%
Förändring omsättning 3 978 857 Less Arrow 1 515 184 Less Arrow 311 145
Förändring omsättning % 16% Less Arrow 7% Less Arrow 1%
Förändring ant. anställda -2 More Arrow 50 More Arrow 53
Förändring ant. anställda % 0% More Arrow 7% More Arrow 8%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.