Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Carlsberg Danmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 5 392 064 Less Arrow 4 708 404 More Arrow 6 622 427
Resultat efter finansnetto 559 013 Less Arrow 418 191 Less Arrow 372 894
Balansomslutning 2 805 065 Less Arrow 2 492 313 More Arrow 2 682 994
Omsättningstillgångar 2 596 859 Less Arrow 2 255 093 More Arrow 2 419 487
Kortfristiga skulder 1 799 155 Less Arrow 1 500 551 More Arrow 1 770 874
Justerat eget kapital 903 856 Less Arrow 865 776 Less Arrow 766 361
- aktiekapital 137 527 Less Arrow 134 924 More Arrow 139 679
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 32,2% More Arrow 34,7% Less Arrow 28,6%
Omsättning per anställd 15 406 Less Arrow 13 453 More Arrow 18 921
Resultat i procent av omsättning 10,4% Less Arrow 8,9% Less Arrow 5,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 144,3% More Arrow 150,3% Less Arrow 136,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 61,8% Less Arrow 48,3% More Arrow 48,7%
Förändring omsättning 592 816 Less Arrow -1 688 558 More Arrow 201 189
Förändring omsättning % 12% Less Arrow -26% More Arrow 3%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.