Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Carelink A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 1 501 344 More Arrow 2 214 768 Less Arrow 546 564
Resultat efter finansnetto 210 084 More Arrow 596 581 Less Arrow 7 901
Balansomslutning 444 276 More Arrow 513 644 Less Arrow 186 653
Omsättningstillgångar 252 270 More Arrow 355 024 Less Arrow 180 713
Kortfristiga skulder 238 450 More Arrow 263 487 Less Arrow 126 009
Justerat eget kapital 160 650 More Arrow 200 357 Less Arrow 20 708
- aktiekapital 748 Less Arrow 688 Less Arrow 675
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 36,2% More Arrow 39,0% Less Arrow 11,1%
Omsättning per anställd 1 501 More Arrow 2 215 Less Arrow 547
Resultat i procent av omsättning 14,0% More Arrow 26,9% Less Arrow 1,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 105,8% More Arrow 134,7% More Arrow 143,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 130,8% More Arrow 297,8% Less Arrow 38,2%
Förändring omsättning -908 633 More Arrow 1 657 658 Less Arrow 47 029
Förändring omsättning % -38% More Arrow 298% Less Arrow 9%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.