Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Capio AB (publ)

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 16 608 000 Less Arrow 15 327 000 Less Arrow 14 069 000
Finansiella kostnader 242 000 Less Arrow 129 000 Less Arrow 119 000
Resultat efter finansnetto -712 000 More Arrow 438 000 More Arrow 462 000
Balansomslutning 14 684 000 Less Arrow 14 047 000 Less Arrow 12 532 000
Omsättningstillgångar 3 017 000 Less Arrow 2 660 000 Less Arrow 2 440 000
Kortfristiga skulder 7 874 000 Less Arrow 3 737 000 Less Arrow 2 830 000
Justerat eget kapital 4 838 000 More Arrow 5 731 000 Less Arrow 5 443 000
- aktiekapital 72 000 Equal arrow 72 000 Equal arrow 72 000
Antal anställda (medeltal) 13 825 Less Arrow 13 314 Less Arrow 12 435

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 32,9% More Arrow 40,8% More Arrow 43,4%
Omsättning per anställd 1 201 Less Arrow 1 151 Less Arrow 1 131
Resultat i procent av omsättning -4,3% More Arrow 2,9% More Arrow 3,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -3,2% More Arrow 4,0% More Arrow 4,6%
Balanslikviditet 38,3% More Arrow 71,2% More Arrow 86,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -14,7% More Arrow 7,6% More Arrow 8,5%
Förändring omsättning 1 281 000 Less Arrow 1 258 000 Less Arrow 583 000
Förändring omsättning % 8% More Arrow 9% Less Arrow 4%
Förändring ant. anställda 511 More Arrow 879 Less Arrow 75
Förändring ant. anställda % 4% More Arrow 7% Less Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.