Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Cantec Häkkinen Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/01 2017/01 2016/01
Omsättning 127 More Arrow 340 Less Arrow 204
Finansiella kostnader 10 0
Resultat efter finansnetto -29 More Arrow -19 More Arrow 19
Balansomslutning 176 More Arrow 265 Less Arrow 260
Omsättningstillgångar 137 More Arrow 236 Less Arrow 204
Kortfristiga skulder 10 More Arrow 47 Less Arrow 9
Justerat eget kapital 176 More Arrow 217 More Arrow 241
- aktiekapital 29 Less Arrow 28 Equal arrow 28
Antal anställda (medeltal) 1 Equal arrow 1 Equal arrow 1

Nyckeltal

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Soliditet 100% Less Arrow 81,9% More Arrow 92,7%
Omsättning per anställd 127 More Arrow 340 Less Arrow 204
Resultat i procent av omsättning -22,8% More Arrow -5,6% More Arrow 9,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -10,8% 7,3%
Balanslikviditet 1370,0% Less Arrow 502,1% More Arrow 2266,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -16,5% More Arrow -8,8% More Arrow 7,9%
Förändring omsättning -224 More Arrow 132 Less Arrow -223
Förändring omsättning % -64% More Arrow 64% Less Arrow -52%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/01 2017/01 2016/01
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.