Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

CMA Small Systems AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 169 010 Less Arrow 124 935 More Arrow 140 848
Finansiella kostnader 3 More Arrow 52 Less Arrow 45
Resultat efter finansnetto 20 803 Less Arrow 3 990 More Arrow 20 268
Balansomslutning 143 536 Less Arrow 109 182 More Arrow 112 626
Omsättningstillgångar 137 347 Less Arrow 100 058 More Arrow 102 614
Kortfristiga skulder 46 624 Less Arrow 26 973 More Arrow 33 456
Justerat eget kapital 96 912 Less Arrow 80 579 Less Arrow 77 540
- aktiekapital 2 353 Equal arrow 2 353 Equal arrow 2 353
Antal anställda (medeltal) 114 More Arrow 116 Less Arrow 110

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 67,5% More Arrow 73,8% Less Arrow 68,8%
Omsättning per anställd 1 483 Less Arrow 1 077 More Arrow 1 280
Resultat i procent av omsättning 12,3% Less Arrow 3,2% More Arrow 14,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 14,5% Less Arrow 3,7% More Arrow 18,0%
Balanslikviditet 294,6% More Arrow 371,0% Less Arrow 306,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 21,5% Less Arrow 5,0% More Arrow 26,1%
Förändring omsättning 44 075 Less Arrow -15 913 More Arrow 18 301
Förändring omsättning % 35% Less Arrow -11% More Arrow 15%
Förändring ant. anställda -2 More Arrow 6 Less Arrow -2
Förändring ant. anställda % -2% More Arrow 5% Less Arrow -2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.