Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

C4 Hus AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/10 (koncern) 2020/10 (koncern) 2019/10 (koncern)
Omsättning 430 938 Less Arrow 231 849 Less Arrow 201 054
Finansiella kostnader 6 174 Less Arrow 4 341 Less Arrow 2 732
Resultat efter finansnetto 32 567 Less Arrow -4 181 More Arrow 1 698
EBITDA 38 783
Balansomslutning 363 841 Less Arrow 185 148 More Arrow 198 797
Omsättningstillgångar 274 107 Less Arrow 112 051 More Arrow 141 896
Kortfristiga skulder 250 501 Less Arrow 105 847 More Arrow 112 984
Justerat eget kapital 86 862 Less Arrow 73 122 More Arrow 76 037
- aktiekapital 10 100 Equal arrow 10 100 Equal arrow 10 100
Antal anställda (medeltal) 52 Less Arrow 47 More Arrow 50

Nyckeltal

Bokslut 2021/10 (koncern) 2020/10 (koncern) 2019/10 (koncern)
Soliditet 23,9% More Arrow 39,5% Less Arrow 38,2%
Omsättning per anställd 8 287 Less Arrow 4 933 Less Arrow 4 021
Resultat i procent av omsättning 7,6% Less Arrow -1,8% More Arrow 0,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 10,6% Less Arrow 0,1% More Arrow 2,2%
Balanslikviditet 109,4% Less Arrow 105,9% More Arrow 125,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 37,5% Less Arrow -5,7% More Arrow 2,2%
Förändring omsättning 199 089 Less Arrow 30 795 Less Arrow -87 517
Förändring omsättning % 86% Less Arrow 15% Less Arrow -30%
Förändring ant. anställda 5 Less Arrow -3 Less Arrow -6
Förändring ant. anställda % 11% Less Arrow -6% Less Arrow -11%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/10 (koncern) 2020/10 (koncern) 2019/10 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.