Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Bygma A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 12 422 779 Less Arrow 10 881 087 Less Arrow 9 402 659
Resultat efter finansnetto 792 966 More Arrow 922 037 Less Arrow 663 161
Balansomslutning 5 790 511 Less Arrow 4 974 591 Less Arrow 4 257 978
Omsättningstillgångar 3 199 759 Less Arrow 2 881 434 Less Arrow 2 447 961
Kortfristiga skulder 2 378 417 Less Arrow 1 971 564 Less Arrow 1 585 778
Justerat eget kapital 3 158 601 Less Arrow 2 746 900 Less Arrow 2 394 523
- aktiekapital 74 824 Less Arrow 68 763 Less Arrow 67 462
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 54,5% More Arrow 55,2% More Arrow 56,2%
Omsättning per anställd 12 423 Less Arrow 10 881 Less Arrow 9 403
Resultat i procent av omsättning 6,4% More Arrow 8,5% Less Arrow 7,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 134,5% More Arrow 146,1% More Arrow 154,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 25,1% More Arrow 33,6% Less Arrow 27,7%
Förändring omsättning 582 632 More Arrow 1 297 013 Less Arrow 1 194 354
Förändring omsättning % 5% More Arrow 14% More Arrow 15%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.