Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Bufab AB (publ)

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Omsättning 4 756 000 Less Arrow 4 348 000 Less Arrow 3 786 000
Finansiella kostnader 63 000 Less Arrow 49 000 Less Arrow 32 000
Resultat efter finansnetto 392 000 Less Arrow 326 000 More Arrow 329 000
Balansomslutning 4 991 000 More Arrow 5 250 000 Less Arrow 3 694 000
Omsättningstillgångar 2 513 000 More Arrow 2 546 000 Less Arrow 2 273 000
Kortfristiga skulder 952 000 Less Arrow 895 000 Less Arrow 758 000
Justerat eget kapital 1 931 000 Less Arrow 1 749 000 Less Arrow 1 600 000
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 1 352 Less Arrow 1 296 Less Arrow 1 177

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Soliditet 38,7% Less Arrow 33,3% More Arrow 43,3%
Omsättning per anställd 3 518 Less Arrow 3 355 Less Arrow 3 217
Resultat i procent av omsättning 8,2% Less Arrow 7,5% More Arrow 8,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 9,1% Less Arrow 7,1% More Arrow 9,8%
Balanslikviditet 264,0% More Arrow 284,5% More Arrow 299,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 20,3% Less Arrow 18,6% More Arrow 20,6%
Förändring omsättning 408 000 More Arrow 562 000 More Arrow 585 000
Förändring omsättning % 9% More Arrow 15% More Arrow 18%
Förändring ant. anställda 56 More Arrow 119 Equal arrow 119
Förändring ant. anställda % 4% More Arrow 10% More Arrow 11%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.