Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Bravida Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 19 305 000 Less Arrow 17 293 000 Less Arrow 14 792 000
Finansiella kostnader 48 000 More Arrow 63 000 More Arrow 74 000
Resultat efter finansnetto 1 191 000 Less Arrow 1 019 000 Less Arrow 877 000
Balansomslutning 14 324 000 Less Arrow 13 360 000 Less Arrow 11 962 000
Omsättningstillgångar 5 947 000 Less Arrow 5 362 000 Less Arrow 4 219 000
Kortfristiga skulder 7 120 000 Less Arrow 6 471 000 Less Arrow 4 795 000
Justerat eget kapital 5 223 000 Less Arrow 4 652 000 Less Arrow 4 067 000
- aktiekapital 4 000 Equal arrow 4 000 Equal arrow 4 000
Antal anställda (medeltal) 11 475 Less Arrow 10 643 Less Arrow 9 730

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 36,5% Less Arrow 34,8% Less Arrow 34,0%
Omsättning per anställd 1 682 Less Arrow 1 625 Less Arrow 1 520
Resultat i procent av omsättning 6,2% Less Arrow 5,9% Equal arrow 5,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,6% Less Arrow 8,1% Less Arrow 8,0%
Balanslikviditet 83,5% Less Arrow 82,9% More Arrow 88,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 22,8% Less Arrow 21,9% Less Arrow 21,6%
Förändring omsättning 2 012 000 More Arrow 2 501 000 Less Arrow 586 000
Förändring omsättning % 12% More Arrow 17% Less Arrow 4%
Förändring ant. anställda 832 More Arrow 913 Less Arrow 371
Förändring ant. anställda % 8% More Arrow 9% Less Arrow 4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.