Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Borga Gruppen AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 556 010 Less Arrow 516 228 Less Arrow 478 868
Finansiella kostnader 1 590 More Arrow 2 620 Less Arrow 1 289
Resultat efter finansnetto 24 998 Less Arrow -2 775 More Arrow 11 709
EBITDA 44 339 Less Arrow 18 362 More Arrow 28 072
Balansomslutning 300 099 Less Arrow 262 743 More Arrow 273 692
Omsättningstillgångar 195 159 Less Arrow 158 890 More Arrow 174 775
Kortfristiga skulder 118 588 Less Arrow 92 652 More Arrow 94 697
Justerat eget kapital 83 345 Less Arrow 73 995 More Arrow 79 401
- aktiekapital 12 000 Equal arrow 12 000 Equal arrow 12 000
Antal anställda (medeltal) 342 Less Arrow 301 Less Arrow 276

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 27,8% More Arrow 28,2% More Arrow 29,0%
Omsättning per anställd 1 626 More Arrow 1 715 More Arrow 1 735
Resultat i procent av omsättning 4,5% Less Arrow -0,5% More Arrow 2,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,9% Less Arrow -0,1% More Arrow 4,7%
Balanslikviditet 164,6% More Arrow 171,5% More Arrow 184,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 30,0% Less Arrow -3,8% More Arrow 14,7%
Förändring omsättning 39 782 Less Arrow 37 360 More Arrow 85 190
Förändring omsättning % 8% Equal arrow 8% More Arrow 22%
Förändring ant. anställda 41 Less Arrow 25 More Arrow 38
Förändring ant. anställda % 14% Less Arrow 9% More Arrow 16%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.