Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Bilia AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 30 168 000 Less Arrow 29 508 000
Finansiella kostnader 153 000 More Arrow 164 000
Resultat efter finansnetto 1 260 000 Less Arrow 1 014 000
Balansomslutning 16 416 000 Less Arrow 16 081 000
Omsättningstillgångar 7 577 000 Less Arrow 6 895 000
Kortfristiga skulder 6 531 000 More Arrow 6 926 000
Justerat eget kapital 3 968 000 Less Arrow 3 186 000
- aktiekapital 257 000 Equal arrow 257 000
Antal anställda (medeltal) 4 385 Less Arrow 4 097 More Arrow 4 298

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 24,2% Less Arrow 19,8%
Omsättning per anställd 7 363 Less Arrow 6 866
Resultat i procent av omsättning 4,2% Less Arrow 3,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 8,6% Less Arrow 7,3%
Balanslikviditet 116,0% Less Arrow 99,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 31,8% Equal arrow 31,8%
Förändring omsättning 660 000 More Arrow 1 126 000
Förändring omsättning % 18% Less Arrow 2% More Arrow 4%
Förändring ant. anställda 288 Less Arrow -201 More Arrow 77
Förändring ant. anställda % 7% Less Arrow -5% More Arrow 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.