Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Bestseller A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/07 2017/07 2015/07 (koncern)
Omsättning 19 098 725 Less Arrow 16 909 122 More Arrow 25 997 153
Resultat efter finansnetto 2 996 806 Less Arrow 29 309 More Arrow 1 211 545
Balansomslutning 15 299 129 Less Arrow 13 871 277 More Arrow 19 872 885
Omsättningstillgångar 6 476 841 Less Arrow 5 781 808 More Arrow 11 209 706
Kortfristiga skulder 5 070 981 Less Arrow 4 640 829 More Arrow 7 686 569
Justerat eget kapital 9 117 347 Less Arrow 8 375 632 More Arrow 10 449 775
- aktiekapital 151 579 Less Arrow 141 129 Less Arrow 139 080
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 More Arrow 2 459

Nyckeltal

Bokslut 2018/07 2017/07 2015/07 (koncern)
Soliditet 59,6% More Arrow 60,4% Less Arrow 52,6%
Omsättning per anställd 19 099 Less Arrow 16 909 Less Arrow 10 572
Resultat i procent av omsättning 15,7% Less Arrow 0,2% More Arrow 4,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 127,7% Less Arrow 124,6% More Arrow 145,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 32,9% Less Arrow 0,3% More Arrow 11,6%
Förändring omsättning 937 453 Less Arrow -9 470 932 More Arrow 2 059 635
Förändring omsättning % 5% 9%
Förändring ant. anställda 0 Less Arrow -1 459 Less Arrow -11 329
Förändring ant. anställda % 0% -82%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/07 2017/07 2015/07 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.