Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Besab AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 2017/12 2016/12
Omsättning 507 629 Less Arrow 471 715 Less Arrow 418 247
Finansiella kostnader 1 377 Less Arrow 1 057 Less Arrow 860
Resultat efter finansnetto 34 606 Less Arrow 34 084 Less Arrow 30 653
EBITDA 35 439 Less Arrow 34 807 Less Arrow 31 345
Balansomslutning 138 065 Less Arrow 115 536 Less Arrow 115 007
Omsättningstillgångar 131 791 Less Arrow 106 360 Less Arrow 103 074
Kortfristiga skulder 73 255 Less Arrow 51 374 More Arrow 58 322
Justerat eget kapital 53 424 Less Arrow 50 621 Less Arrow 46 554
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 134 More Arrow 144 Less Arrow 139

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Soliditet 38,7% More Arrow 43,8% Less Arrow 40,5%
Omsättning per anställd 3 788 Less Arrow 3 276 Less Arrow 3 009
Resultat i procent av omsättning 6,8% More Arrow 7,2% More Arrow 7,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 26,1% More Arrow 30,4% Less Arrow 27,4%
Balanslikviditet 179,9% More Arrow 207,0% Less Arrow 176,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 64,8% More Arrow 67,3% Less Arrow 65,8%
Förändring omsättning 35 914 More Arrow 53 468 More Arrow 69 671
Förändring omsättning % 8% More Arrow 13% More Arrow 20%
Förändring ant. anställda -10 More Arrow 5 Less Arrow 2
Förändring ant. anställda % -7% More Arrow 4% Less Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 2017/12 2016/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.