Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

Bertel O Steen AS

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 1 523 587 More Arrow 1 584 230 More Arrow 1 705 152
Finansiella kostnader 17 482 Less Arrow 3 651 More Arrow 6 621
Resultat efter finansnetto 751 More Arrow 26 796 More Arrow 50 573
Balansomslutning 872 415 Less Arrow 753 964 Less Arrow 704 906
Omsättningstillgångar 510 477 Less Arrow 430 367 More Arrow 436 628
Kortfristiga skulder 389 871 Less Arrow 340 665 More Arrow 375 097
Justerat eget kapital 232 581 Less Arrow 229 022 Less Arrow 222 674
- aktiekapital 37 762 Less Arrow 37 133 More Arrow 37 848
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 26,7% More Arrow 30,4% More Arrow 31,6%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 0,0% More Arrow 1,7% More Arrow 3,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,1% More Arrow 4,0% More Arrow 8,1%
Balanslikviditet 130,9% Less Arrow 126,3% Less Arrow 116,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0,3% More Arrow 11,7% More Arrow 22,7%
Förändring omsättning -87 484 Less Arrow -88 706 More Arrow 245 356
Förändring omsättning % -5% Equal arrow -5% More Arrow 17%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.