Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/04 2019/04 2018/04
Omsättning 1 485 276 Less Arrow 1 382 364 Less Arrow 1 241 226
Resultat efter finansnetto 1 069 Less Arrow 740 More Arrow 1 043
Balansomslutning 769 453 Less Arrow 612 001 Less Arrow 554 193
Omsättningstillgångar 711 633 Less Arrow 563 118 Less Arrow 510 955
Kortfristiga skulder 627 547 Less Arrow 521 216 Less Arrow 472 001
Justerat eget kapital 92 516 Less Arrow 90 785 Less Arrow 82 192
- aktiekapital 35 883 Less Arrow 27 324 Less Arrow 24 974
Antal anställda (medeltal) 1 000 Less Arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2020/04 2019/04 2018/04
Soliditet 12,0% More Arrow 14,8% Equal arrow 14,8%
Omsättning per anställd 1 485 More Arrow 3 950 Less Arrow 3 546
Resultat i procent av omsättning 0,1% Equal arrow 0,1% Equal arrow 0,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 113,4% Less Arrow 108,0% More Arrow 108,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 1,2% Less Arrow 0,8% More Arrow 1,3%
Förändring omsättning 92 859 More Arrow 128 800 Less Arrow 113 832
Förändring omsättning % 7% More Arrow 10% Equal arrow 10%
Förändring ant. anställda 650 Less Arrow 0 Less Arrow -400
Förändring ant. anställda % 186% Less Arrow 0% Less Arrow -53%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/04 2019/04 2018/04
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.