Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Bayer A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 3 339 652 More Arrow 3 794 465 Less Arrow 2 049 659
Resultat efter finansnetto 72 041 Less Arrow 67 205 Less Arrow 53 623
Balansomslutning 1 639 387 Less Arrow 1 563 337 Less Arrow 685 340
Omsättningstillgångar 803 450 Less Arrow 761 465 Less Arrow 658 058
Kortfristiga skulder 498 798 More Arrow 511 828 Less Arrow 416 689
Justerat eget kapital 630 480 Less Arrow 506 784 Less Arrow 257 639
- aktiekapital 107 271 Less Arrow 105 240 More Arrow 108 950
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 38,5% Less Arrow 32,4% More Arrow 37,6%
Omsättning per anställd 22 264 More Arrow 25 296 Less Arrow 13 664
Resultat i procent av omsättning 2,2% Less Arrow 1,8% More Arrow 2,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 161,1% Less Arrow 148,8% More Arrow 157,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,4% More Arrow 13,3% More Arrow 20,8%
Förändring omsättning -528 023 More Arrow 1 814 588 Less Arrow 74 408
Förändring omsättning % -14% More Arrow 92% Less Arrow 4%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.