Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Bäverbäcken Förvaltning AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 3 253 532 Less Arrow 2 394 797 Less Arrow 997 491
Finansiella kostnader 511 More Arrow 694 More Arrow 769
Resultat efter finansnetto 0 More Arrow 27 160 Less Arrow 26 953
EBITDA 0 More Arrow 30 599
Balansomslutning 286 204 Less Arrow 262 838 Less Arrow 248 144
Omsättningstillgångar 214 466 Less Arrow 192 580 Less Arrow 181 189
Kortfristiga skulder 21 551 More Arrow 37 628 Less Arrow 17 746
Justerat eget kapital 241 455 Less Arrow 204 725 Less Arrow 189 247
- aktiekapital 23 000 Equal arrow 23 000 Equal arrow 23 000
Antal anställda (medeltal) 51 More Arrow 55 More Arrow 60

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 84,4% Less Arrow 77,9% Less Arrow 76,3%
Omsättning per anställd 63 795 Less Arrow 43 542 Less Arrow 16 625
Resultat i procent av omsättning 0% More Arrow 1,1% More Arrow 2,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 0,2% More Arrow 10,6% More Arrow 11,2%
Balanslikviditet 995,2% Less Arrow 511,8% More Arrow 1021,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0% More Arrow 13,3% More Arrow 14,2%
Förändring omsättning 858 735 More Arrow 1 397 306 Less Arrow -1 737 063
Förändring omsättning % 36% More Arrow 140% Less Arrow -64%
Förändring ant. anställda -4 Less Arrow -5 More Arrow -1
Förändring ant. anställda % -7% Less Arrow -8% More Arrow -2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.