Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 EUR)

RESULTAT (x1000 EUR)

ANSTÄLLDA

Barfoed Group P/S

Bokslutsinformation (x1000 EUR)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 63 817 Less Arrow 59 401 Less Arrow 57 671
Resultat efter finansnetto 28 647 More Arrow 126 178 Less Arrow 48 813
Balansomslutning 1 476 125 Less Arrow 1 389 194 Less Arrow 1 236 688
Omsättningstillgångar 39 643 Less Arrow 24 953 Less Arrow 19 832
Kortfristiga skulder 25 279 More Arrow 69 210 Less Arrow 33 378
Justerat eget kapital 586 736 Less Arrow 429 924 Less Arrow 281 631
- aktiekapital 134 Equal arrow 134 Equal arrow 134
Antal anställda (medeltal) 75 Equal arrow 75 Equal arrow 75

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 39,7% Less Arrow 30,9% Less Arrow 22,8%
Omsättning per anställd 851 Less Arrow 792 Less Arrow 769
Resultat i procent av omsättning 44,9% More Arrow 212,4% Less Arrow 84,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 156,8% Less Arrow 36,1% More Arrow 59,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 4,9% More Arrow 29,3% Less Arrow 17,3%
Förändring omsättning 4 416 Less Arrow 1 706 More Arrow 2 437
Förändring omsättning % 7% Less Arrow 3% More Arrow 4%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.