Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Bambora AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 3 546 860 Less Arrow 2 172 715 Less Arrow 1 801 259
Finansiella kostnader 16 745 Less Arrow 14 654 More Arrow 15 020
Resultat efter finansnetto 108 019 Less Arrow -2 188 More Arrow 60 576
EBITDA 304 454 Less Arrow 88 037 More Arrow 97 365
Balansomslutning 7 078 192 Less Arrow 5 208 748 Less Arrow 2 870 502
Omsättningstillgångar 5 073 008 Less Arrow 3 049 842 Less Arrow 2 730 287
Kortfristiga skulder 4 312 135 Less Arrow 2 552 331 Less Arrow 2 241 957
Justerat eget kapital 2 766 057 Less Arrow 2 654 180 Less Arrow 627 990
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 200 Less Arrow 147 More Arrow 156

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 39,1% More Arrow 51,0% Less Arrow 21,9%
Omsättning per anställd 17 734 Less Arrow 14 780 Less Arrow 11 547
Resultat i procent av omsättning 3,0% Less Arrow -0,1% More Arrow 3,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1,8% Less Arrow 0,2% More Arrow 2,6%
Balanslikviditet 117,6% More Arrow 119,5% More Arrow 121,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 3,9% Less Arrow -0,1% More Arrow 9,6%
Förändring omsättning 1 374 145 Less Arrow 371 456 Less Arrow -369 517
Förändring omsättning % 63% Less Arrow 21% Less Arrow -17%
Förändring ant. anställda 53 Less Arrow -9 More Arrow 54
Förändring ant. anställda % 36% Less Arrow -6% More Arrow 53%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.