Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

BEC Financial Technologies a.m.b.a.

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 3 307 091 Less Arrow 3 141 419 Less Arrow 2 706 527
Resultat efter finansnetto 175 026 Less Arrow 20 635 Less Arrow -110 551
Balansomslutning 6 189 797 Less Arrow 4 129 046 Less Arrow 3 845 653
Omsättningstillgångar 3 967 577 Less Arrow 2 144 130 Less Arrow 1 945 079
Kortfristiga skulder 1 268 225 Less Arrow 649 810 More Arrow 684 830
Justerat eget kapital 3 898 004 Less Arrow 3 421 871 Less Arrow 2 933 548
- aktiekapital 3 901 078 Less Arrow 3 428 317 Less Arrow 2 945 455
Antal anställda (medeltal) 350 Equal arrow 350 Equal arrow 350

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 63,0% More Arrow 82,9% Less Arrow 76,3%
Omsättning per anställd 9 449 Less Arrow 8 975 Less Arrow 7 733
Resultat i procent av omsättning 5,3% Less Arrow 0,7% Less Arrow -4,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 312,8% More Arrow 330,0% Less Arrow 284,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 4,5% Less Arrow 0,6% Less Arrow -3,8%
Förändring omsättning -111 213 More Arrow 382 672 Less Arrow 311 552
Förändring omsättning % -3% More Arrow 14% Less Arrow 13%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.