Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/09 2021/09 2020/09
Omsättning 1 869 187 Less Arrow 1 619 020 Less Arrow 1 556 131
Resultat efter finansnetto 129 229 Less Arrow 89 328 More Arrow 97 423
Balansomslutning 889 328 More Arrow 932 707 Less Arrow 918 482
Omsättningstillgångar 636 265 More Arrow 679 226 Less Arrow 638 837
Kortfristiga skulder 540 352 More Arrow 633 837 Less Arrow 608 693
Justerat eget kapital 214 321 Less Arrow 162 902 More Arrow 167 657
- aktiekapital 7 267 Less Arrow 6 790 More Arrow 7 007
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2022/09 2021/09 2020/09
Soliditet 24,1% Less Arrow 17,5% More Arrow 18,3%
Omsättning per anställd 1 869 Less Arrow 1 619 Less Arrow 1 556
Resultat i procent av omsättning 6,9% Less Arrow 5,5% More Arrow 6,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 117,8% Less Arrow 107,2% Less Arrow 105,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 60,3% Less Arrow 54,8% More Arrow 58,1%
Förändring omsättning 136 465 Less Arrow 111 036 Less Arrow 109 430
Förändring omsättning % 8% Less Arrow 7% More Arrow 8%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/09 2021/09 2020/09
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.