Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

BDO Göteborg AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/08 (koncern) 2018/08 (koncern) 2017/08 (koncern)
Omsättning 230 965 Less Arrow 226 958 Less Arrow 225 799
Finansiella kostnader 529 More Arrow 550 Less Arrow 548
Resultat efter finansnetto 34 598 Less Arrow 26 343 More Arrow 31 452
EBITDA 41 349 Less Arrow 32 700 More Arrow 37 342
Balansomslutning 86 435 More Arrow 86 583 More Arrow 92 152
Omsättningstillgångar 63 210 Less Arrow 57 710 More Arrow 59 979
Kortfristiga skulder 44 576 Less Arrow 41 066 More Arrow 42 300
Justerat eget kapital 24 460 Less Arrow 17 472 More Arrow 21 640
- aktiekapital 140 Equal arrow 140 Equal arrow 140
Antal anställda (medeltal) 138 More Arrow 150 More Arrow 164

Nyckeltal

Bokslut 2019/08 (koncern) 2018/08 (koncern) 2017/08 (koncern)
Soliditet 28,3% Less Arrow 20,2% More Arrow 23,5%
Omsättning per anställd 1 674 Less Arrow 1 513 Less Arrow 1 377
Resultat i procent av omsättning 15,0% Less Arrow 11,6% More Arrow 13,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 40,6% Less Arrow 31,1% More Arrow 34,7%
Balanslikviditet 141,8% Less Arrow 140,5% More Arrow 141,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 141,4% More Arrow 150,8% Less Arrow 145,3%
Förändring omsättning 4 007 Less Arrow 1 159 More Arrow 29 920
Förändring omsättning % 2% Less Arrow 1% More Arrow 15%
Förändring ant. anställda -12 Less Arrow -14 More Arrow 16
Förändring ant. anställda % -8% Less Arrow -9% More Arrow 11%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/08 (koncern) 2018/08 (koncern) 2017/08 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.