Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

BC Linköping AB

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2022/06 2021/06 2020/06
Omsättning 499 084 Less Arrow 333 410 More Arrow 359 685
Finansiella kostnader 111 More Arrow 207 Less Arrow 165
Resultat efter finansnetto 14 607 Less Arrow 1 230 More Arrow 1 412
EBITDA 15 026 Less Arrow 2 131 More Arrow 2 201
Balansomslutning 114 915 Less Arrow 94 816 More Arrow 112 924
Omsättningstillgångar 110 962 Less Arrow 90 536 More Arrow 109 270
Kortfristiga skulder 86 195 Less Arrow 77 362 More Arrow 94 774
Justerat eget kapital 27 416 Less Arrow 17 104 More Arrow 17 520
- aktiekapital 339 More Arrow 352 More Arrow 365
Antal anställda (medeltal) 65 More Arrow 85 More Arrow 91

Nyckeltal

Bokslut 2022/06 2021/06 2020/06
Soliditet 23,9% Less Arrow 18,0% Less Arrow 15,5%
Omsättning per anställd 7 678 Less Arrow 3 922 More Arrow 3 953
Resultat i procent av omsättning 2,9% Less Arrow 0,4% Equal arrow 0,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 12,8% Less Arrow 1,5% Less Arrow 1,4%
Balanslikviditet 128,7% Less Arrow 117,0% Less Arrow 115,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 53,3% Less Arrow 7,2% More Arrow 8,1%
Förändring omsättning 177 708 Less Arrow -13 731 More Arrow 21 539
Förändring omsättning % 55% Less Arrow -4% More Arrow 6%
Förändring ant. anställda -20 More Arrow -6 More Arrow 6
Förändring ant. anställda % -24% More Arrow -7% More Arrow 7%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/06 2021/06 2020/06
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.