Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Axel Johnson AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Omsättning 118 193 000 Less Arrow 94 685 000 Less Arrow 86 864 000
Finansiella kostnader 914 000 Less Arrow 134 000 More Arrow 169 000
Resultat efter finansnetto 1 230 000 More Arrow 2 404 000 Less Arrow 1 669 000
EBITDA 4 542 000 Less Arrow 2 419 000
Balansomslutning 41 141 000 Less Arrow 37 424 000 Less Arrow 29 782 000
Omsättningstillgångar 23 381 000 Less Arrow 21 233 000 Less Arrow 17 898 000
Kortfristiga skulder 20 036 000 Less Arrow 18 729 000 Less Arrow 13 295 000
Justerat eget kapital 10 471 000 More Arrow 10 967 000 Less Arrow 10 266 000
- aktiekapital 200 000 Equal arrow 200 000 Equal arrow 200 000
Antal anställda (medeltal) 25 546 Less Arrow 24 001 Less Arrow 22 574

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Soliditet 25,5% More Arrow 29,3% More Arrow 34,5%
Omsättning per anställd 4 627 Less Arrow 3 945 Less Arrow 3 848
Resultat i procent av omsättning 1,0% More Arrow 2,5% Less Arrow 1,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,2% More Arrow 6,8% Less Arrow 6,2%
Balanslikviditet 116,7% Less Arrow 113,4% More Arrow 134,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 11,7% More Arrow 21,9% Less Arrow 16,3%
Förändring omsättning 23 508 000 Less Arrow 7 821 000 Less Arrow -1 349 000
Förändring omsättning % 25% Less Arrow 9% Less Arrow -2%
Förändring ant. anställda 1 545 Less Arrow 1 427 Less Arrow 302
Förändring ant. anställda % 6% Equal arrow 6% Less Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 (koncern) 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.