Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Awaze A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 2020/12 2019/12
Omsättning 1 243 961 Less Arrow 1 045 443 More Arrow 1 230 998
Resultat efter finansnetto 9 517 Less Arrow -37 329 More Arrow 60 894
Balansomslutning 2 452 118 Less Arrow 2 360 518 More Arrow 2 582 597
Omsättningstillgångar 1 987 936 Less Arrow 1 906 467 More Arrow 1 996 331
Kortfristiga skulder 1 777 525 Less Arrow 1 652 259 More Arrow 1 800 289
Justerat eget kapital 623 895 More Arrow 652 830 More Arrow 730 327
- aktiekapital 5 157 Less Arrow 5 060 More Arrow 5 238
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Soliditet 25,4% More Arrow 27,7% More Arrow 28,3%
Omsättning per anställd 1 244 Less Arrow 1 045 More Arrow 1 231
Resultat i procent av omsättning 0,8% Less Arrow -3,6% More Arrow 4,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 111,8% More Arrow 115,4% Less Arrow 110,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 1,5% Less Arrow -5,7% More Arrow 8,3%
Förändring omsättning 178 347 Less Arrow -143 645 More Arrow 68 091
Förändring omsättning % 17% Less Arrow -12% More Arrow 6%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 2020/12 2019/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.