Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Awa Holding AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 839 792 Less Arrow 713 654 Less Arrow 659 525
Finansiella kostnader 813 Less Arrow 255 Less Arrow 245
Resultat efter finansnetto 48 018 Less Arrow 38 464 Less Arrow 31 513
EBITDA 56 073 Less Arrow 45 974 Less Arrow 39 361
Balansomslutning 355 677 Less Arrow 241 327 Less Arrow 228 099
Omsättningstillgångar 297 863 Less Arrow 224 278 Less Arrow 212 949
Kortfristiga skulder 192 503 Less Arrow 113 381 Less Arrow 105 772
Justerat eget kapital 134 265 Less Arrow 121 996 Less Arrow 117 284
- aktiekapital 2 500 Equal arrow 2 500 Equal arrow 2 500
Antal anställda (medeltal) 313 Less Arrow 276 Less Arrow 267

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 37,7% More Arrow 50,6% More Arrow 51,4%
Omsättning per anställd 2 683 Less Arrow 2 586 Less Arrow 2 470
Resultat i procent av omsättning 5,7% Less Arrow 5,4% Less Arrow 4,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 13,7% More Arrow 16,0% Less Arrow 13,9%
Balanslikviditet 154,7% More Arrow 197,8% More Arrow 201,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 35,8% Less Arrow 31,5% Less Arrow 26,9%
Förändring omsättning 126 138 Less Arrow 54 129 Less Arrow 37 618
Förändring omsättning % 18% Less Arrow 8% Less Arrow 6%
Förändring ant. anställda 37 Less Arrow 9 More Arrow 12
Förändring ant. anställda % 13% Less Arrow 3% More Arrow 5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.