Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Attendo AB (publ)

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 10 987 000 More Arrow 11 157 000 Less Arrow 10 212 000
Finansiella kostnader 147 000 Less Arrow 81 000 More Arrow 85 000
Resultat efter finansnetto 423 000 More Arrow 876 000 Less Arrow 828 000
EBITDA 918 000 More Arrow 1 238 000 Less Arrow 1 135 000
Balansomslutning 13 762 000 Less Arrow 12 802 000 Less Arrow 9 928 000
Omsättningstillgångar 4 936 000 Less Arrow 2 876 000 Less Arrow 1 949 000
Kortfristiga skulder 3 888 000 Less Arrow 2 068 000 Less Arrow 1 615 000
Justerat eget kapital 6 211 000 Less Arrow 5 369 000 Less Arrow 4 825 000
- aktiekapital 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000
Antal anställda (medeltal) 18 269 Less Arrow 15 871 Less Arrow 14 824

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 45,1% Less Arrow 41,9% More Arrow 48,6%
Omsättning per anställd 601 More Arrow 703 Less Arrow 689
Resultat i procent av omsättning 3,9% More Arrow 7,9% More Arrow 8,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 4,1% More Arrow 7,5% More Arrow 9,2%
Balanslikviditet 127,0% More Arrow 139,1% Less Arrow 120,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 6,8% More Arrow 16,3% More Arrow 17,2%
Förändring omsättning -170 000 More Arrow 945 000 Less Arrow 381 000
Förändring omsättning % -2% More Arrow 9% Less Arrow 4%
Förändring ant. anställda 2 398 Less Arrow 1 047 Less Arrow 312
Förändring ant. anställda % 15% Less Arrow 7% Less Arrow 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.