Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Atria Danmark A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 561 325 More Arrow 596 327 More Arrow 600 255
Resultat efter finansnetto 20 611 More Arrow 29 287 Less Arrow 22 080
Balansomslutning 310 572 Less Arrow 307 318 Less Arrow 284 703
Omsättningstillgångar 124 496 Less Arrow 110 450 Less Arrow 99 345
Kortfristiga skulder 157 725 Less Arrow 105 771 Less Arrow 96 392
Justerat eget kapital 116 770 More Arrow 168 015 Less Arrow 156 879
- aktiekapital 55 872 Less Arrow 55 040 Less Arrow 52 921
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 37,6% More Arrow 54,7% More Arrow 55,1%
Omsättning per anställd 3 742 More Arrow 3 976 More Arrow 4 002
Resultat i procent av omsättning 3,7% More Arrow 4,9% Less Arrow 3,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 78,9% More Arrow 104,4% Less Arrow 103,1%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 17,7% Less Arrow 17,4% Less Arrow 14,1%
Förändring omsättning -44 010 More Arrow -27 970 More Arrow 599 683
Förändring omsättning % -7% More Arrow -4% More Arrow 104924%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.