Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

Atea ASA

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 38 776 766 Less Arrow 35 558 574 Less Arrow 32 468 987
Finansiella kostnader 113 194 Less Arrow 67 615 More Arrow 81 077
Resultat efter finansnetto 695 030 Less Arrow 649 518 More Arrow 724 692
Balansomslutning 15 822 782 Less Arrow 15 139 722 Less Arrow 14 929 248
Omsättningstillgångar 9 361 222 More Arrow 9 816 539 Less Arrow 9 672 231
Kortfristiga skulder 10 946 991 More Arrow 11 004 933 More Arrow 11 144 636
Justerat eget kapital 3 252 996 More Arrow 3 316 232 More Arrow 3 376 222
- aktiekapital 490 859 Less Arrow 420 036 Less Arrow 355 339
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 20,6% More Arrow 21,9% More Arrow 22,6%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning 1,8% Equal arrow 1,8% More Arrow 2,2%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 5,1% Less Arrow 4,7% More Arrow 5,4%
Balanslikviditet 85,5% More Arrow 89,2% Less Arrow 86,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 21,4% Less Arrow 19,6% More Arrow 21,5%
Förändring omsättning 2 058 644 More Arrow 2 326 587 Less Arrow 1 251 194
Förändring omsättning % 6% More Arrow 7% Less Arrow 4%
Förändring ant. anställda
Förändring ant. anställda %

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.