Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Asfaltti-System Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/03 2016/03 2015/03
Omsättning 32 486 More Arrow 33 679 Less Arrow 26 031
Finansiella kostnader 57 Less Arrow 55 More Arrow 167
Resultat efter finansnetto -3 169 More Arrow 619 Less Arrow 427
Balansomslutning 17 336 More Arrow 18 040 Less Arrow 16 308
Omsättningstillgångar 0 Equal arrow 0
Kortfristiga skulder 15 981 Less Arrow 13 627 Less Arrow 12 184
Justerat eget kapital 200 More Arrow 3 268 Less Arrow 2 721
- aktiekapital 344 Less Arrow 332 More Arrow 334
Antal anställda (medeltal) 27 Equal arrow 27 Equal arrow 27

Nyckeltal

Bokslut 2017/03 2016/03 2015/03
Soliditet 1,2% More Arrow 18,1% Less Arrow 16,7%
Omsättning per anställd 1 203 More Arrow 1 247 Less Arrow 964
Resultat i procent av omsättning -9,8% More Arrow 1,8% Less Arrow 1,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -18,0% More Arrow 3,7% Less Arrow 3,6%
Balanslikviditet 0% Equal arrow 0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -1584,5% More Arrow 18,9% Less Arrow 15,7%
Förändring omsättning -2 339 More Arrow 7 801 Less Arrow -947
Förändring omsättning % -7% More Arrow 30% Less Arrow -4%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/03 2016/03 2015/03
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.