Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Aronnes Eiendom AS

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 229 332 Less Arrow 200 731 Less Arrow 186 932
Finansiella kostnader 2 258 Less Arrow 1 539 Less Arrow 1 422
Resultat efter finansnetto 1 509 More Arrow 6 776 Less Arrow 6 377
Balansomslutning 135 611 Less Arrow 105 107 Less Arrow 93 995
Omsättningstillgångar 77 961 Less Arrow 53 068 Less Arrow 49 786
Kortfristiga skulder 44 408 Less Arrow 31 923 More Arrow 31 941
Justerat eget kapital 29 631 Less Arrow 27 582 Less Arrow 21 784
- aktiekapital 106 Less Arrow 102 Less Arrow 100
Antal anställda (medeltal) 35
Antal ägare 0 0 0

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 21,8% More Arrow 26,2% Less Arrow 23,2%
Omsättning per anställd 5 341
Resultat i procent av omsättning 0,7% More Arrow 3,4% Equal arrow 3,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,8% More Arrow 7,9% More Arrow 8,3%
Balanslikviditet 175,6% Less Arrow 166,2% Less Arrow 155,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 5,1% More Arrow 24,6% More Arrow 29,3%
Förändring omsättning 22 056 Less Arrow 9 406 Less Arrow -14 986
Förändring omsättning % 11% Less Arrow 5% Less Arrow -7%
Förändring ant. anställda 3
Förändring ant. anställda % 9%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.