Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Arcona AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 1 761 242 Less Arrow 1 610 259 More Arrow 1 801 133
Finansiella kostnader 2 183 Less Arrow 257 More Arrow 269
Resultat efter finansnetto -13 483 Less Arrow -15 816 More Arrow 5 432
EBITDA 10 266 Less Arrow -17 211 More Arrow 6 053
Balansomslutning 578 855 More Arrow 600 130 Less Arrow 465 129
Omsättningstillgångar 570 221 More Arrow 572 852 Less Arrow 435 984
Kortfristiga skulder 479 610 More Arrow 484 041 Less Arrow 359 164
Justerat eget kapital 79 923 More Arrow 97 441 Less Arrow 92 867
- aktiekapital 5 000 Equal arrow 5 000 Equal arrow 5 000
Antal anställda (medeltal) 127 More Arrow 139 More Arrow 153

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 13,8% More Arrow 16,2% More Arrow 20,0%
Omsättning per anställd 13 868 Less Arrow 11 585 More Arrow 11 772
Resultat i procent av omsättning -0,8% Less Arrow -1,0% More Arrow 0,3%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -2,0% Less Arrow -2,6% More Arrow 1,2%
Balanslikviditet 118,9% Less Arrow 118,3% More Arrow 121,4%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -16,9% More Arrow -16,2% More Arrow 5,8%
Förändring omsättning 150 983 Less Arrow -190 874 More Arrow -162 340
Förändring omsättning % 9% Less Arrow -11% More Arrow -8%
Förändring ant. anställda -12 Less Arrow -14 More Arrow 1
Förändring ant. anställda % -9% Equal arrow -9% More Arrow 1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.