Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Amer Sports Oyj

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 26 448 414 Less Arrow 25 085 368 Less Arrow 23 151 744
Finansiella kostnader 319 130 Less Arrow 314 751 More Arrow 339 822
Resultat efter finansnetto 1 398 657 More Arrow 1 655 074 Less Arrow 1 534 680
Balansomslutning 25 650 589 More Arrow 25 975 090 Less Arrow 23 346 320
Omsättningstillgångar 3 194 258 Less Arrow 2 980 089 More Arrow 3 027 339
Kortfristiga skulder 9 265 613 Less Arrow 6 926 436 More Arrow 7 695 324
Justerat eget kapital 8 746 534 More Arrow 9 596 557 Less Arrow 8 674 596
- aktiekapital 2 878 082 Less Arrow 2 795 448 Less Arrow 2 669 247
Antal anställda (medeltal) 8 631 Less Arrow 8 439 Less Arrow 7 954

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 34,1% More Arrow 36,9% More Arrow 37,2%
Omsättning per anställd 3 064 Less Arrow 2 973 Less Arrow 2 911
Resultat i procent av omsättning 5,3% More Arrow 6,6% Equal arrow 6,6%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 6,7% More Arrow 7,6% More Arrow 8,0%
Balanslikviditet 34,5% More Arrow 43,0% Less Arrow 39,3%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 16,0% More Arrow 17,2% More Arrow 17,7%
Förändring omsättning 621 516 More Arrow 839 017 More Arrow 2 792 570
Förändring omsättning % 2% More Arrow 3% More Arrow 14%
Förändring ant. anställda 192 More Arrow 485 Less Arrow 449
Förändring ant. anställda % 2% More Arrow 6% Equal arrow 6%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.