Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Alepro Oy

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 2016/12 2015/12
Omsättning 99 009 Less Arrow 95 238 Less Arrow 91 670
Resultat efter finansnetto 3 438 Less Arrow 3 042 Less Arrow 2 585
Balansomslutning 27 451 Less Arrow 25 065 Less Arrow 23 870
Omsättningstillgångar 5 151 More Arrow 5 157 Less Arrow 3 645
Kortfristiga skulder 7 988 Less Arrow 6 439 Less Arrow 6 184
Justerat eget kapital 19 217 Less Arrow 18 445 Less Arrow 17 694
- aktiekapital 689 Less Arrow 670 Less Arrow 639
Antal anställda (medeltal) 22 Equal arrow 22 Equal arrow 22

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 2016/12 2015/12
Soliditet 70,0% More Arrow 73,6% More Arrow 74,1%
Omsättning per anställd 4 500 Less Arrow 4 329 Less Arrow 4 167
Resultat i procent av omsättning 3,5% Less Arrow 3,2% Less Arrow 2,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 64,5% More Arrow 80,1% Less Arrow 58,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 17,9% Less Arrow 16,5% Less Arrow 14,6%
Förändring omsättning 955 Less Arrow -765 Less Arrow -7 911
Förändring omsättning % 1% Less Arrow -1% Less Arrow -8%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 2016/12 2015/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.