Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Åkers AB

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 48 178
- Antal anställda 76 978

Branschrankning

Bransch: 24 Stål- Och metallframställning

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 183
- Antal anställda 280
- Balansomslutning 31
- Balansomslutning 41
- Omsättning 40
- Omsättning 50
- Soliditet 117
- Soliditet 158

Bransch: 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater

Sverige Placering
Norden Placering
- Antal anställda 1 897
- Antal anställda 2 929
- Balansomslutning 51
- Balansomslutning 60
- Omsättning 66
- Omsättning 88
- Soliditet 1 787
- Soliditet 2 212