Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 NOK)

RESULTAT (x1000 NOK)

ANSTÄLLDA

Aker Solutions ASA

Bokslutsinformation (x1000 NOK)

Bokslutsinformation 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Omsättning 29 263 000 Less Arrow 25 232 000 Less Arrow 22 461 000
Finansiella kostnader 592 000 Less Arrow 296 000 Less Arrow 227 000
Resultat efter finansnetto 170 000 More Arrow 792 000 Less Arrow 399 000
Balansomslutning 26 562 000 Less Arrow 20 965 000 Less Arrow 19 736 000
Omsättningstillgångar 12 265 000 Less Arrow 11 409 000 Less Arrow 9 775 000
Kortfristiga skulder 10 209 000 More Arrow 10 721 000 Less Arrow 9 236 000
Justerat eget kapital 7 231 000 More Arrow 7 607 000 Less Arrow 7 047 000
- aktiekapital 294 000 Equal arrow 294 000 Equal arrow 294 000
Antal anställda (medeltal) 14 705 Less Arrow 0
Antal ägare 1 1 1

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Soliditet 27,2% More Arrow 36,3% Less Arrow 35,7%
Omsättning per anställd 1 716
Resultat i procent av omsättning 0,6% More Arrow 3,1% Less Arrow 1,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 2,9% More Arrow 5,2% Less Arrow 3,2%
Balanslikviditet 120,1% Less Arrow 106,4% Less Arrow 105,8%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 2,4% More Arrow 10,4% Less Arrow 5,7%
Förändring omsättning 4 031 000 Less Arrow 2 771 000 Less Arrow -3 096 000
Förändring omsättning % 16% Less Arrow 12% Less Arrow -12%
Förändring ant. anställda 14 705 Less Arrow -14 300
Förändring ant. anställda % -100%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 (koncern) 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.