Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Advokatfirmaet Ret & Råd Fyn A/S

RANKNING

Samtliga företag på sajten presenteras med information om vilken placering de har totalt sett och även i sin bransch. Denna rankning återfinns både på nationell och nordisk nivå och visas för en rad olika nyckeltal som t.ex. omsättning, antal anställda och resultat. Dotterbolag inkluderas i denna rankning.

Geografisk rankning

Branschrankning

Bransch: 69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet

Danmark Placering
Norden Placering
- Antal anställda 44
- Antal anställda 231
- Balansomslutning 183
- Balansomslutning 1 192
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 302
- Räntabilitet på eget kapital (ROE) 6 684
- Resultat 279
- Resultat 3 146
- Soliditet 284
- Soliditet 9 348