Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Actief Hartmanns A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2020/12 2019/12 2018/12
Omsättning 405 588 More Arrow 443 588 More Arrow 504 996
Resultat efter finansnetto 3 593 More Arrow 11 131 Less Arrow 685
Balansomslutning 110 400 Less Arrow 73 759 More Arrow 102 599
Omsättningstillgångar 91 199 Less Arrow 69 849 More Arrow 94 296
Kortfristiga skulder 68 903 Less Arrow 42 953 More Arrow 68 499
Justerat eget kapital 28 038 More Arrow 28 580 More Arrow 33 630
- aktiekapital 4 048 More Arrow 4 190 Less Arrow 4 128
Antal anställda (medeltal) 1 000 Equal arrow 1 000 Equal arrow 1 000

Nyckeltal

Bokslut 2020/12 2019/12 2018/12
Soliditet 25,4% More Arrow 38,7% Less Arrow 32,8%
Omsättning per anställd 406 More Arrow 444 More Arrow 505
Resultat i procent av omsättning 0,9% More Arrow 2,5% Less Arrow 0,1%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 132,4% More Arrow 162,6% Less Arrow 137,7%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 12,8% More Arrow 38,9% Less Arrow 2,0%
Förändring omsättning -22 898 Less Arrow -69 036 More Arrow 24 606
Förändring omsättning % -5% Less Arrow -13% More Arrow 5%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2020/12 2019/12 2018/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.