Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Accura Advokatpartnerselskab

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2019/12 2018/12 2017/12
Omsättning 546 272 Less Arrow 496 642 Less Arrow 0
Resultat efter finansnetto -112 More Arrow -44 More Arrow 0
Balansomslutning 394 101 Less Arrow 305 052 Less Arrow 299 498
Omsättningstillgångar 393 198 Less Arrow 304 826 Less Arrow 299 350
Kortfristiga skulder 320 435 Less Arrow 284 894 More Arrow 298 640
Justerat eget kapital 53 985 Less Arrow 893 Less Arrow 859
- aktiekapital 53 985 Less Arrow 893 Less Arrow 859
Antal anställda (medeltal) 150 Equal arrow 150 Equal arrow 150

Nyckeltal

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Soliditet 13,7% Less Arrow 0,3% Equal arrow 0,3%
Omsättning per anställd 3 642 Less Arrow 3 311 Less Arrow 0
Resultat i procent av omsättning 0,0% Equal arrow 0,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 122,7% Less Arrow 107,0% Less Arrow 100,2%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -0,2% Less Arrow -4,9% More Arrow 0%
Förändring omsättning 42 127 More Arrow 496 642 Less Arrow 0
Förändring omsättning % 8%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2019/12 2018/12 2017/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.