Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

ALM Equity AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Omsättning 5 257 000 Less Arrow 1 759 000 Less Arrow 1 681 000
Finansiella kostnader 226 000 Less Arrow 138 000 Less Arrow 130 000
Resultat efter finansnetto 3 096 000 Less Arrow 96 000 Less Arrow 14 000
EBITDA 3 353 000 Less Arrow 236 000
Balansomslutning 13 132 000 Less Arrow 9 465 000 Less Arrow 8 502 000
Omsättningstillgångar 8 810 000 Less Arrow 3 956 000 More Arrow 5 143 000
Kortfristiga skulder 2 968 000 Less Arrow 2 393 000 More Arrow 2 939 000
Justerat eget kapital 5 939 000 Less Arrow 2 325 000 Less Arrow 2 193 000
- aktiekapital 249 000 Less Arrow 201 000 Less Arrow 200 000
Antal anställda (medeltal) 135 Less Arrow 95 More Arrow 128

Nyckeltal

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Soliditet 45,2% Less Arrow 24,6% More Arrow 25,8%
Omsättning per anställd 38 941 Less Arrow 18 516 Less Arrow 13 133
Resultat i procent av omsättning 58,9% Less Arrow 5,5% Less Arrow 0,8%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 25,3% Less Arrow 2,5% Less Arrow 1,7%
Balanslikviditet 296,8% Less Arrow 165,3% More Arrow 175,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 52,1% Less Arrow 4,1% Less Arrow 0,6%
Förändring omsättning 3 498 000 Less Arrow 78 000 Less Arrow -917 494
Förändring omsättning % 199% Less Arrow 5% Less Arrow -35%
Förändring ant. anställda 40 Less Arrow -33 More Arrow 9
Förändring ant. anställda % 42% Less Arrow -26% More Arrow 8%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2021/12 (koncern) 2020/12 (koncern) 2019/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.