Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

5E Byg A/S

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2022/12 2021/12 2020/12
Omsättning 2 984 168 Less Arrow 2 080 884 Less Arrow 1 551 102
Resultat efter finansnetto 171 650 More Arrow 184 280 Less Arrow 129 709
Balansomslutning 1 162 076 Less Arrow 1 060 473 Less Arrow 762 693
Omsättningstillgångar 744 553 More Arrow 867 702 Less Arrow 730 867
Kortfristiga skulder 853 382 Less Arrow 772 140 Less Arrow 539 077
Justerat eget kapital 267 217 Less Arrow 251 025 Less Arrow 191 556
- aktiekapital 8 979 Less Arrow 8 252 Less Arrow 8 095
Antal anställda (medeltal) 75 Equal arrow 75 Equal arrow 75

Nyckeltal

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Soliditet 23,0% More Arrow 23,7% More Arrow 25,1%
Omsättning per anställd 39 789 Less Arrow 27 745 Less Arrow 20 681
Resultat i procent av omsättning 5,8% More Arrow 8,9% Less Arrow 8,4%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet 87,2% More Arrow 112,4% More Arrow 135,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 64,2% More Arrow 73,4% Less Arrow 67,7%
Förändring omsättning 719 874 Less Arrow 499 855 Less Arrow 275 631
Förändring omsättning % 32% Equal arrow 32% Less Arrow 22%
Förändring ant. anställda 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0
Förändring ant. anställda % 0% Equal arrow 0% Equal arrow 0%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2022/12 2021/12 2020/12
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.