Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

VBG Group AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Omsättning 3 492 449 Less Arrow 3 002 045 Less Arrow 1 543 894
Finansiella kostnader 46 753 Less Arrow 42 658 Less Arrow 17 586
Resultat efter finansnetto 0 More Arrow 315 607 Less Arrow 168 201
Balansomslutning 3 923 767 Less Arrow 3 663 568 Less Arrow 3 463 329
Omsättningstillgångar 1 583 891 Less Arrow 1 322 186 Less Arrow 1 203 952
Kortfristiga skulder 1 250 418 Less Arrow 439 539 More Arrow 1 204 618
Justerat eget kapital 2 226 450 Less Arrow 2 004 860 Less Arrow 1 025 342
- aktiekapital 65 490 Less Arrow 34 235 Equal arrow 34 235
Antal anställda (medeltal) 1 561 Less Arrow 1 446 Less Arrow 764

Nyckeltal

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Soliditet 56,7% Less Arrow 54,7% Less Arrow 29,6%
Omsättning per anställd 2 237 Less Arrow 2 076 Less Arrow 2 021
Resultat i procent av omsättning 0% More Arrow 10,5% More Arrow 10,9%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 1,2% More Arrow 9,8% Less Arrow 5,4%
Balanslikviditet 126,7% More Arrow 300,8% Less Arrow 99,9%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 0% More Arrow 15,7% More Arrow 16,4%
Förändring omsättning 490 404 More Arrow 1 458 151 Less Arrow 228 644
Förändring omsättning % 16% More Arrow 94% Less Arrow 17%
Förändring ant. anställda 115 More Arrow 682 Less Arrow 128
Förändring ant. anställda % 8% More Arrow 89% Less Arrow 20%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2018/12 (koncern) 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 Equal arrow 0

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.