Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Swedbank AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Räntenetto 24 595 000 23 664 000 22 993 000
Övriga rörelseintäkter 17 843 000 17 971 000 14 631 000
Rörelseresultat 24 542 000 23 761 000 20 371 000
Balansomslutning 2 154 203 000 2 148 855 000
Utlåning till allmänheten 1 507 247 000 1 413 955 000
Inlåning från allmänheten 792 924 000 748 271 000
Justerat eget kapital 129 705 000 123 342 000
Antal anställda (medeltal) 14 536 15 232 15 293
- varav i Sverige 8 373
54,8%
- varav i utlandet 6 920
45,2%

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 6,0% Less Arrow 5,7%
Omsättning per anställd
Resultat i procent av omsättning
Räntabilitet på totalt kapital (ROA)
Balanslikviditet
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 18,3% Less Arrow 16,5%
Förändring omsättning
Förändring omsättning %
Förändring ant. anställda -696 More Arrow -61 Less Arrow -557
Förändring ant. anställda % -5% More Arrow 0% Less Arrow -4%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 More Arrow 199 604 750

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.